Noordtest is gespecialiseerd in onderstaande testen:

Systeemtesten

De systeemtest is een door de ontwikkelaar in een (goed beheersbare) laboratoriumomgeving uitgevoerde test, die moet aantonen dat het ontwikkelde systeem of delen daarvan aan de in de functionele- en technische specificaties gestelde eisen voldoen.

Ketentesten

Test waarbij één of meer bedrijfsprocessen worden doorlopen over een aaneengesloten reeks van systemen en platforms met als doel antwoord te krijgen op de vraag of de processen en systemen op de juiste manier geïntegreerd zijn en een werkend geheel vormen.

Regressietesten

Regressie is het verschijnsel dat de kwaliteit van een systeem als geheel terugloopt als gevolg van individuele aanpassingen. Een regressietest is erop gericht om te controleren dat alle onderdelen van een systeem nog correct functioneren na het doorvoeren van een wijziging.

Acceptatietesten

De door de toekomstige gebruiker(s) en beheerder(s) in een zoveel mogelijk als-ware-het-productie omgeving uitgevoerde test, die moet aantonen dat het ontwikkelde systeem aan de functionele en kwalitatieve eisen voldoet.